top of page
logo%2520brg%25201_edited_edited.jpg

Badanie dla pacjentów cierpiących na stwardnienie rozsiane

Rekrutacja otwarta

Zapraszamy do wzięcia udziału w nowym badaniu

Badanie przeznaczone jest dla wszystkich osób cierpiących na rzutowo-reemisyjne stwardnienie rozsiane

 

Cel badania

Głównym celem tego badania jest ocena wpływu dwóch różnych dawek leku na aktywność choroby za pomocą obrazów rezonansu magnetycznego mózgu wykonane za pomocą magnesów i fal radiowych oraz ocena bezpieczeństwa leku

 

Kto może uczestniczyć w badaniu?

  • mężczyźni oraz kobiety ze zdiagnozowaną na podstawie kryteriów McDonalda (2017) rzutowo-reemisyjną postacią stwardnienia rozsianego w wieku 18-55 lat włącznie.

  • udokumentowana aktywność choroby obejmująca co najmniej 2 nawroty w ciągu ostatnich 24 miesięcy lub co najmniej 1 nawrót w ciągu ostatnich 12 miesięcy

W badaniu nie mogą brać udziału osoby, które obecnie uczestniczą w innym badaniu klinicznym lub projekcie badawczym. Oraz kobiety, które planują zajść w ciąże lub spodziewają się dziecka

Korzyści

Dzięki udziałowi Pana/Pani w tym badaniu uzyskamy nowe informacje dotyczące działania tego produktu. Lek ten może spowolnić postęp choroby. Będzie Pan/Pani pod stałą obserwacją medyczną ze strony lekarza prowadzącego badanie oraz personelu badawczego podczas udziału w badaniu.

Koszty podróży do i z ośrodka mogą zostać zwrócone.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerami tel.: +48 602 134 865, 22 112 19 51 lub bezpłatnej infolinii 800 919 545 (od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-16.00).

Zapraszamy również do zarejestrowania się do naszej bazy danych:

SM.png
bottom of page