top of page

Przebieg badania klinicznego

Podejmując decyzje o udziale w badaniu klinicznym uczestnik zapraszany jest na spotkanie informacyjne lub indywidualną rozmowę z lekarzem, w trakcie której otrzymuje pełną wiedzę dotyczącą kryteriów i celów badania. W przypadku, podjęcia decyzji o udziale w badaniu podpisuje formularz Świadomej Zgody, który umożliwia  mu udział w dalszych etapach. Następnie w Ośrodku odbywa się wizyta kwalifikacyjna. Służy ona ustaleniu bieżącego stanu zdrowia uczestnika. W tym celu poddany jest on takim procedurom jak: pomiar ciśnienia tętniczego krwi, EKG, badanie lekarskie, pobranie krwi i moczu. Po analizie wyników lekarz podejmuje decyzje o dopuszczeniu uczestnika do badania klinicznego.

Po kilku dniach od wizyty kwalifikacyjnej, rozpoczyna się właściwe badanie. Może mieć ono formę ambulatoryjną (uczestnicy przychodzą do Ośrodka kilkakrotnie w trakcie badania na krótkie wizyty w Przychodni, oddzielone kilkudniowymi odstępami) lub formę stacjonarną (uczestnicy przebywają stale przez kilka dni w Ośrodku).

W trakcie badania uczestnicy otrzymują produkt badany (lek, substancja farmaceutyczna). Wyniki badań wykonanych u uczestnika służą z jednej strony do stałego monitorowania jego stanu zdrowia, z drugiej zaś są podstawą analizy dla producenta leku przed ewentualną rejestracją i wprowadzeniem substancji do szerokiego lecznictwa. Po zakończeniu udziału w badaniu, lekarz utrzymuje kontakt z uczestnikiem i odnotowuje wszystkie uwagi dotyczące stanu jego zdrowia.

Fotolia_118776948_XS.jpg
bottom of page