Kariera

Firma BioResearch prowadzi współpracę ze środowiskiem medycznym. Jeśli chcesz zostać Badaczem i/lub dołączyć do prowadzonych przez nas projektów wypełnij formularz. Przesłane informacje zostaną wykorzystane w celu nawiązania współpracy, skontaktujemy się z  Państwem w najbliższym czasie.

Przyjmuję do wiadomości, że administratorem moich danych osobowych podanych w niniejszym kwestionariuszu jest BioResearch Group Sp. z.o.o z siedzibą pod adresem: Sokołowska 9, 01-142 Warszawa. Wszelkie pytania, uwagi i wnioski dotyczące związane z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować pod adres iod@bioresearch.pl.

Zostałem/-am poinformowany/-a, że mam prawo: w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, wnieść o podanie szczegółowych informacji dotyczących przetwarzania moich danych osobowych, w tym o przesłanie kopii moich danych; żądać sprostowania i/lub usunięcia moich danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania moich danych osobowych, żądać uzyskania i ponownego wykorzystania danych osobowych do własnych celów; złożyć skargę do właściwego organu nadzoru lub do sądu, jeżeli moje prawa dotyczące ochrony moich danych osobowych zostały naruszone lub jeżeli poniosłem szkodę na skutek sprzecznego z przepisami prawa przetwarzania moich danych osobowych.

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO wyrażam wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci:  imienia i nazwiska, numeru telefonu i/lub adresu e-mail, związanych z wykonywanym  zawodem, specjalizacji i doświadczeniem zawodowym w celu kontaktu, wymiany korespondencji związanej z potencjalną współpracą.

Pełne dane dotyczące polityki prywatności znajdują się tu

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

ul. Mokra 7, Kajetany

05-830 Nadarzyn

Tel. 22 112 19 51

   Tel. kom. 602 134 865

ul. Sokołowska 9/U-2

01-142 Warszawa

Tel. 22 100 45 30

   Tel. kom. 608 637 401

2018 © Udzialwbadaniu.pl Wszelkie prawa zastrzeżone