top of page

Nowe badanie z lekiem doustnym w formie tabletek

Zapraszamy do udziału w nowym badaniu z lekiem doustnym, które rozpocznie się w pierwszym kwarta

le 2019 roku. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 134 865 lub 22 112 19 51.

コメント


コメント機能がオフになっています。
bottom of page