Badania kliniczne w czasie pandemii wirusa Covid-19

Zapraszamy do udziału w ankiecie na temat badań klinicznych.