top of page

Badanie kliniczne dla osób zdrowych z lekiem przeciwcukrzycowym - część A

logo%2520brg%25201_edited_edited.jpg

Rekrutacja zamknięta

Za czas poświęcony udziałowi w badaniu przewidziana jest rekompensata finansowa w kwocie: mężczyźni - 1600 zł brutto, kobiety - 1700 zł brutto (dodatkowa wizyta ambulatoryjna).

 

„Jednoośrodkowe badanie I fazy bezpieczeństwa i farmakokinetyki cząsteczki CPL207280 podanej we wzrastających dawkach zdrowym ochotnikom z jednokrotnym podaniem w pierwszej części badania i wielokrotnym podaniem w podwójnie zaślepionej drugiej części badania.”

Harmonogram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Badanie przeznaczone jest dla zdrowych kobiet i mężczyzn, którzy:

 • mają nie mniej niż 18 i nie więcej niż 55 lat,

 • nie używają wyrobów tytoniowych,

 • Indeks Masy Ciała (BMI) mieści się w zakresie pomiędzy 18,5 a 29,9 kg/m2 (),

 • dobry stan zdrowia,

 • nie przyjmują na stałe żadnych leków,

 • nie stosują żadnej diety,

 • nie uczestniczyli w innym badaniu klinicznym w ciągu ostatnich 90 dni,

 • nie oddawali krwi w ciągu ostatnich 30 dni

*BMI (body mass index) - wskaźnik masy ciała wyliczany ze wzoru BMI=masa ciała/wzrost2 - masę ciała podstawiamy do wzoru w kilogramach (kg), wzrost w metrach (m)

Badanie to ma m.in. na celu zbadanie samopoczucia po podaniu leku oraz zbadanie jego losów w organizmie.

Badanie składa się z:

 • wizyty kwalifikacyjnej, podczas której oceniany jest ogólny stan zdrowia (do 21 dni przed planowanym podaniem leku),

 • 3-dniowego pobytu w Ośrodku,

 • 2 wizyt ambulatoryjnych odbywających się w dniu 3 i 7 po podaniu leku badanego,

 • wizyty dla kobiet (test ciążowy) w 32 dniu po podaniu leku badanego,

 • kontaktu telefonicznego w 14 dniu po podaniu leku badanego.

 

W trakcie każdego pobytu Uczestnik otrzyma 1 dawkę leku w postaci tabletek podawanych doustnie

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerami tel.: +48 602 134 865, 22 112 19 51 lub bezpłatnej infolinii 800 919 545 (od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-16.00).

Zapraszamy również do zarejestrowania się do naszej bazy ochotników

AdobeStock_129204282_edited.jpg
tabela a+++.png
gpr.png
bottom of page