top of page

Metody leczenia Alkoholizmu

Leczenie alkoholizmu to bardzo długi i trudny proces, jednak dzięki profesjonalnej pomocy specjalistów, z której każda uzależniona osoba może skorzystać, nie jest niemożliwym pokonanie nałogu.Od początkujących problemów z alkoholem, po ciężkie przypadki choroby, leczenie alkoholizmu odbywa się na kila sposobów. Jednym z nich jest leczenie za pomocą terapii ambulatoryjnej lub na oddziale zamkniętym. Najczęściej wybieraną metodą walki z uzależnieniem jest psychoterapia, ma ona na celu uświadomienie choremu jego problemu z alkoholem, wskazanie drogi walki z nałogiem oraz wsparcie psychologiczne i odnalezienie motywacji do podjęcia leczenia. Specjaliści, terapeuci zawsze dobierają terapię indywidulanie do każdego pacjenta. Czas trwania terapii jest różny i uzależniony od zaawansowania  choroby oraz  uwarunkowań psychicznych pacjenta  a także innych chorób współistniejących.  W leczeniu uzależnienia stosuje się także leczenie farmakologiczne, zwłaszcza wtedy gdy pojawi się potrzeba zwiększenia skuteczności oddziaływań psychoterapeutycznych. W takich przypadkach leczenie uzależnienia wymaga współpracy psychiatry z psychoterapeutą, zastosowany lek powinien być „dopasowany” do danego pacjenta, a leczenie powinno uwzględniać: cele terapii, dotychczasową historię i wzorzec picia, przebyte terapie antyalkoholowe, ogólny stan zdrowia oraz stan zdrowia psychicznego, przyjmowane leczenie towarzyszące. Leczenie farmakologiczne alkoholizmu – o ile przynosi pożądane rezultaty – powinno trwać wiele miesięcy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  •    Leczenie alkoholizmu za pomocą terapii otwartej

 

Pierwszym rzeczą, którą musimy zrobić, kiedy zdecydujemy się walczyć z chorobą jest wizyta w poradni leczenia uzależnień. Z reguły spotkania w tych poradniach odbywają się kilka razy w tygodniu w godzinach popołudniowych i są to spotkania grupowe lub indywidualne w zależności od potrzeb. Oprócz osób uzależnionych w takich spotkaniach mogą wziąć udział również rodziny alkoholików, które są tzw. osobami współuzależnionymi. Terapia trwa od 18 do 24 miesięcy. W tym czasie, jak również później terapię można prowadzić poprzez sieć meetingów Anonimowych Alkoholików (AA). Istnieje także możliwość uczestnictwa w tych spotkania on-line poprzez dedykowane strony internetowe. Stowarzyszenie AA prowadzone jest przez niepijących alkoholików, którzy na własnych przykładach pokazują drogę jaką przeszli od alkoholizmu

do trzeźwości i wspierają osoby, które dopiero stepują na tę drogę.

  •   Leczenie alkoholizmu za pomocą terapii zamkniętej

Kolejnym sposobem leczenia choroby alkoholowej jest ambulatoryjne leczenie w Ośrodkach na oddziałach dziennego pobytu. Zajęcia odbywają się klika razy w tygodniu. Niestety nie wszystkie osoby mogą skorzystać z ambulatoryjnego leczenia, ze względu na czynniki społeczne np. otoczenie osób spożywających alkohol czy też problemy z utrzymaniem abstynencji. Takie osoby mogą zostać skierowane na leczenie w oddziałach całodobowych, czyli zamkniętych. W przypadku zagrożenia życia lub zdrowia osoby uzależnionej jest natychmiast kierowana na oddział leczenia zespołu abstynencyjnego. Pobyt na takim oddziale trwa od 7 do 10 dni.

 

  •    Farmakologiczne leczenie alkoholizmu

 

Podczas leczenia alkoholizmu stosuje się leki, które wykorzystuje się najczęściej w przypadku leczenia zespołu abstynencyjnego, spowodowanego odstawieniem alkoholu. Są to leki doustne lub dożylne, których celem jest nawodnienie organizmu oraz suplementacja witaminą B1, leki zawierające benzodiazepiny działają przeciwlękowo, przeciwdrgawkowo oraz uspokajająco i nasennie. Czasami wykorzystuje się również inne leki, które najczęściej muszą być łączone z psychoterapią. Są to między innymi wszywki podskórne oraz tabletki z dysulfiramem, które po spożyciu alkoholu powodują wystąpienie nieprzyjemnych reakcji (np. pulsujący ból głowy, kołatanie serca), które zniechęcają do picia. W leczeniu alkoholizmu stosowane są również leki, które obniżają euforyzujące działanie alkoholu oraz osłabiają chęć spożywania alkoholu. Jednak żaden lek nie jest w pełni skuteczny, a w związku z tym należy łączyć różne rodzaje terapii w celu osiągnięcia celu.

AdobeStock_192911028.jpg
bottom of page