top of page
CRG logo.jpg

Badanie kliniczne dla osób z lwią zmarszczką

Rekrutacja zakończona

 Zapraszamy do wzięcia udziału w nowym badaniu

Badanie to ma m.in. na celu ustalenie w jakim stopniu badany lek (toksyna botulinowa) jest skuteczny w zakresie zmniejszania liczby i głębokości zmarszczek gładzizny czoła o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego.

CZAS TRWANIA BADANIA

  • Wizyta kwalifikacyjna 

  • Okres leczenia, podczas którego podawany będzie badany lek (toksyna botulinowa).

  • Okres obserwacji kontrolnej

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W BADANIU?

  • Osoby dorosłe z lwią zmarszczką, które nie stosowały toksyny botulinowej w ciągu ostatnich 6 miesięcy w celach estetycznych i 12 miesięcy w celach medycznych

 

Udział w prowadzonym badaniu jest bezpłatny każdy uczestnik otrzyma zwrot kosztów związanych z udziałem w badaniu.

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerami tel.: +48 608 637 401, 22 112 19 51
lub bezpłatnej infolinii 800 919 545 (od poniedziałku do piątku, w godz. 10.00-18.00).

bottom of page