top of page
CRG logo.jpg

Badanie dla dzieci młodzieży cierpiących na łuszczycę plackowatą

Rekrutacja zamknięta

CZY TWOJE DZIECKO LUB NASTOLATEK MA PROBLEM Z ŁUSZCZYCĄ?

 

Jeśli ma umiarkowaną postać łuszczycy, to Clinical Research Group prowadzi badanie kliniczne dla młodzieży w wieku 12-17 lat z łuszczycą. Zakwalifikowani uczestnicy, otrzymają rekompensatę za czas i podróż, a także badanie wykonane przez dermatologa. Aby wziąć udział pacjenci muszą być w wieku między 12 a 17 lat.

PROSZĘ ZADZWOŃ DO CLINICAL RESEARCH GROUP NA NUMER 608637401

Lek badany:  Pianka propionianowa halobetazolu (HBP), 0,05%

Faza Badania: IVw USA, II poza USA

Cel badania:  Określenie potencjału hamowania nadnerczy i właściwości

farmakokinetyczne (PK) HBP Foam, 0,05% z dwukrotnym zastosowaniem

w ciągu dnia u osób w wieli 12-18lat.

Czas trwania leczenia: do dwóch tygodni

 

 

Główne kryteria włączenia:

- badanie dla osób w wieku 12-18 lat  

- pacjenci ze zdiagnozowaną łuszczcą plackowatą ,

- zajętość ciała min 10% (BSA 10%, IGA=3)

- wyrażenie świadomej zgody przez pacjenta oraz rodziców  (obojga)

 

Główne kryteria wyłączenia:

- diagnoza innego rodzaju łuszczycy np. krostkowa, erytrodermiczna,

- stwierdzony u pacjenta Syndrom Cushing’s choroba Addison’s

- fototerapia (zawierająca laser), terapia systemowa zawierająca metotrexat, cyklosporynę      lub leczenie biologiczne musi być zakończona 30 dni przed podaniem leczenia (randimizacją)

- systemowe cortykosteroidy (doustne oraz domięśniowe), miejscowe, inhalatory  w ciągu 30 dni lub  14 powinny być odstawione przed wizytą przesiewową (screening)

- 30 dni przed podaniem leczenia UV ,

- 14 dni przed podaniem leczenia miejscowe terapie łuszczycy zawierające Vit. D, retinoidy,   antraliny

 

 

Zapraszamy również do zarejestrowania się do naszej bazy danych:

łuszczyca_kasia.png
bottom of page