top of page
logo%20brg%201_edited.jpg

Badanie biodostępności dla osób zdrowych,
z lekiem stosowanym w leczeniu cukrzycy, podawanym przezskórnie lub w postaci tabletki

Rekrutacja zamknięta

Zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu klinicznym, którego rozpoczęcie planowane jest na Kwiecień/Maj 2023

 

 
Randomizowane, jednodawkowe, otwarte, dwusekwencyjne, skrzyżowane badanie porównujące względną dostępność biologiczną systemu transdermalnego zawierającego dapagliflozynę TTS MTC-D z Forxiga10 mg, w postaci tabletek powlekanych na czczo u zdrowych ochotników.

 

Badanie przeznaczone jest dla zdrowych kobiet i mężczyzn, którzy:

 • mają nie mniej niż 18 i nie więcej niż 55 lat,

 • nie używają wyrobów tytoniowych,

 • Indeks Masy Ciała (BMI) mieści się w zakresie pomiędzy 18,5 a 30 kg/m2 (),

 • dobry stan zdrowia,

 • nie przyjmują na stałe żadnych leków,

 • nie stosują żadnej diety,

 • nie uczestniczyli w innym badaniu klinicznym w ciągu ostatnich 90 dni,

 • nie oddawali 450 ml lub więcej krwi lub produktów krwiopochodnych w ciągu 3 miesięcy przed rozpoczęciem badania.

 • BMI (body mass index) - wskaźnik masy ciała wyliczany ze wzoru BMI=masa ciała/wzrost2 - masę ciała podstawiamy do wzoru w kilogramach (kg), wzrost w metrach (m)

 

Badanie to ma m.in. na celu ocenę bezpieczeństwa po podaniu leku oraz zbadanie jego losów w organizmie.

Badanie składa się z:

 • wizyty kwalifikacyjnej, podczas której oceniany jest ogólny stan zdrowia (który może trwać do 28 dni)

 • 2 pobytów w Ośrodku, po 7,5 dni

 • 4 wizyt ambulatoryjnych, które odbędą się po każdym pobycie w Ośrodku, po 2 na każdy pobyt oraz dodatkowej wizyty ambulatoryjnej dla kobiet, na której zostanie wykonany test ciążowy, po II pobycie w Ośrodku.

 

dapa.png
DAPA14.png

 

Za czas poświęcony udziałowi w badaniu przewidziana jest rekompensata finansowa w wysokości 19 000 zł/brutto

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerami tel.: +48 602 134 865, 22 112 19 51 lub bezpłatnej infolinii 800 919 545 (od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-16.00).

Zapraszamy również do zarejestrowania się do naszej bazy ochotników:

plastry.jpg
bottom of page