Badanie kliniczne dla osób zdrowych z lekiem przeciwcukrzycowym - część B

Rekrutacja otwarta

Zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu klinicznym, którego rozpoczęcie planowane jest na połowę Października 2020

 

Za czas poświęcony udziałowi w badaniu przewidziana jest rekompensata finansowa w kwocie:

ok. 10 000 zł

 

„Jednoośrodkowe badanie I fazy bezpieczeństwa i farmakokinetyki cząsteczki CPL207280 podanej we wzrastających dawkach zdrowym ochotnikom z jednokrotnym podaniem w pierwszej części badania i wielokrotnym podaniem w podwójnie zaślepionej drugiej części badania.”

 

Badanie przeznaczone jest dla zdrowych kobiet i mężczyzn, którzy:

 • mają nie mniej niż 18 i nie więcej niż 55 lat,

 • nie używają wyrobów tytoniowych,

 • Indeks Masy Ciała (BMI) mieści się w zakresie pomiędzy 18,5 a 29,9 kg/m2 (),

 • dobry stan zdrowia,

 • nie przyjmują na stałe żadnych leków,

 • nie stosują żadnej diety,

 • nie uczestniczyli w innym badaniu klinicznym w ciągu ostatnich 90 dni,

 • nie oddawali krwi w ciągu ostatnich 30 dni

*BMI (body mass index) - wskaźnik masy ciała wyliczany ze wzoru BMI=masa ciała/wzrost2 - masę ciała podstawiamy do wzoru w kilogramach (kg), wzrost w metrach (m)

 

Badanie to ma m.in. na celu ocenę samopoczucia po podaniu leku oraz zbadanie jego losów w organizmie.

 

Badanie składa się z:

 • wizyty kwalifikacyjnej, podczas której oceniany jest ogólny stan zdrowia (do 21 dni przed pierwszym planowanym podaniem leku),

 • 16-dniowego pobytu w Ośrodku,

 • 2 wizyt ambulatoryjnych odbywających się w dniu 16, 17 i 21 po pierwszym podaniu leku badanego,

 • wizyty dla kobiet (test ciążowy) w 45 dniu po pierwszym podaniu leku badanego

 • kontaktu telefonicznego w 28 dniu po podaniu leku badanego.

 

W trakcie badania każdy Uczestnik otrzyma 14 dawek leku w postaci tabletek podawanych doustnie.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerami tel.: +48 602 134 865, 22 112 19 51 lub bezpłatnej infolinii 800 919 545 (od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-16.00).

Zapraszamy również do zarejestrowania się do naszej bazy ochotników

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

ul. Mokra 7, Kajetany

05-830 Nadarzyn

Tel. 22 112 19 51

   Tel. kom. 602 134 865

ul. Sokołowska 9/U-2

01-142 Warszawa

Tel. 22 100 45 30

   Tel. kom. 608 637 401

2018 © Udzialwbadaniu.pl Wszelkie prawa zastrzeżone