Badanie dla osób zdrowych z lekiem o działaniu immunologicznym - część A dodatkowa

Rekrutacja otwarta

Zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu klinicznym, którego rozpoczęcie planowane jest na marzec 2021

 

„Jednoośrodkowe badanie I fazy bezpieczeństwa i farmakokinetyki cząsteczki CPL409116 podanej we wzrastających dawkach zdrowym ochotnikom z jednokrotnym podaniem w pierwszej części badania i wielokrotnym podaniem w podwójnie zaślepionej drugiej części badania.”

 

Badanie przeznaczone jest dla zdrowych kobiet i mężczyzn, którzy:

 • mają nie mniej niż 18 i nie więcej niż 55 lat,

 • nie używają wyrobów tytoniowych,

 • mają Indeks Masy Ciała (BMI) mieszczący się w zakresie pomiędzy 18,5 a 29,9 kg/m2 (),

 • są w dobrym stanie zdrowia,

 • nie przyjmują na stałe żadnych leków,

 • nie stosują żadnej diety,

 • nie uczestniczyli w innym badaniu klinicznym w ciągu ostatnich 90 dni,

 • nie oddawali krwi w ciągu ostatnich 30 dni

 

*BMI (body mass index) - wskaźnik masy ciała wyliczany ze wzoru BMI=masa ciała/wzrost2 - masę ciała podstawiamy do wzoru w kilogramach (kg), wzrost w metrach (m)

Badanie to ma m.in. na celu zbadanie samopoczucia po podaniu produktu badanego oraz zbadanie jego losów w organizmie. W części A dodatkowej badany będzie dodatkowo wpływ pokarmu na produkt badany.

U każdego ochotnika chcącego wziąć udział w badaniu będzie wykonany test w kierunku zakażenia COVID-19.

Badanie składa się z:

 • wizyty kwalifikacyjnej, podczas której oceniany jest ogólny stan zdrowia (do 21 dni przed planowanym podaniem leku) orazdodatkowo wykonany zostanie test w kierunku zakażenia COVID-19

 • 2 pobytów w Ośrodku, po 36 godzin każdy, w odstępie około tygodniowym,

 • 1 wizyta ambulatoryjna odbędzie się w 48 godzinie po podaniu leku, po każdym pobycie w Ośrodku oraz dodatkowa wizyta ambulatoryjna odbędzie się w 7 dniu po ostatnim podaniu produktu badanego,

 • kontaktu telefonicznego w dniu 14 po ostatnim podaniu produktu badanego,

 • wizyty dla kobiet (test ciążowy) w 32 dniu po ostatnim podaniu produktu badanego.

Okres 1

Okres 2

Biorąc udział w badaniach klinicznych przyczyniają się Państwo do rozwoju nowoczesnej medycyny, a za Państwa zaangażowanie i poświęcony czas, otrzymają Państwo rekompensatę finansową.

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerami tel.: +48 602 134 865, 22 112 19 51 lub bezpłatnej infolinii 800 919 545 (od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-16.00).

Zapraszamy również do zarejestrowania się do naszej bazy ochotników do badań. 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

ul. Mokra 7, Kajetany

05-830 Nadarzyn

Tel. 22 112 19 51

   Tel. kom. 602 134 865

ul. Sokołowska 9/U-2

01-142 Warszawa

Tel. 22 100 45 30

   Tel. kom. 608 637 401

2018 © Udzialwbadaniu.pl Wszelkie prawa zastrzeżone