top of page

Szkodliwość palenia tytoniu

Dym tytoniowy zawiera około 4000 substancji chemicznych, w tym około 40 rakotwórczych. Oto niektóre z nich:

 • aceton – rozpuszczalnik, składnik farb i lakierów;

 • amoniak – składnik nawozów mineralnych;

 • arsen – popularna trutka na szczury i inne gryzonie;

 • benzopiren – związek o właściwościach rakotwórczych;

 • butan – gaz używany do wyrobu benzyny;

 • chlorek winylu – używany np. do produkcji plastiku, ma właściwości rakotwórcze;

 • ciała smołowate – odpowiedzialne za powstawanie nowotworów złośliwych;

 • cyjanowodór – kwas pruski, gaz używany przez hitlerowców w komorach gazowych;

 • DDT – środek owadobójczy;

 • formaldehyd – związek stosowany m.in. do konserwacji preparatów biologicznych, np. narządów zwierząt;

 • kadm – silnie trujący metal o właściwościach rakotwórczych;

 • metanol – silne trujący związek chemiczny używany do produkcji benzyn;

 • naftyloamina – składnik barwników, ma właściwości rakotwórcze;

 • polon – radioaktywny pierwiastek odkryty przez Marię Skłodowską-Curie;

 • tlenek węgla (czad, CO) – zmniejsza zawartość tlenu we krwi, bezpośrednia przyczyna śmierci wielu osób w czasie pożarów;

 • toluidyna – substancja o właściwościach rakotwórczych;

 • uretan – związek o właściwościach rakotwórczych;

 • nikotyna – obkurcza ściany naczyń krwionośnych, zwiększa ciśnienie tętnicze krwi, częstotliwość rytmu serca, może prowadzić do zaburzeń rytmu serca, a także wpływa niekorzystnie na gen, który hamuje niekontrolowany rozwój komórek, czyli powstawanie nowotworów. Ma właściwości uzależniające.

bottom of page