top of page

Badanie dla osób chorych na Cukrzycę typu II

logo%2520brg%25201_edited_edited.jpg

Rekrutacja otwarta

Zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu klinicznym, którego rozpoczęcie planowane jest na Styczeń 2022

 

„Podwójnie zaślepione, randomizowane, badanie kliniczne fazy 2 w grupach równoległych z kontrolą placebo w celu oceny efektywności, bezpieczeństwa i farmakokinetyki po 2 tygodniowym podawaniu CPL207280 (agonisty receptoraGPR40) u pacjentów cukrzycą typu 2”

Badanie przeznaczone jest dla  kobiet i mężczyzn, którzy:

 • mają  zdiagnozowaną  cukrzycą  typu  2

 • są w wieku 18-75 lat,

 • Indeks Masy Ciała (BMI) mieści się w zakresie pomiędzy 18,50  a  40,00  kg/m 2 

 • mający  poziom  glukozy   na  czczo  mniejszy  lub  równy  180  mg/dl podczas wizyty kwalifikacyjnej

 • stan zdrowia jest dobry

 *BMI (body mass index) - wskaźnik masy ciała wyliczany ze wzoru BMI=masa ciała/wzrost2 - masę ciała podstawiamy do wzoru w kilogramach (kg), wzrost w metrach (m)

 Celem badania jest ocena skuteczności stosowania produktu badanego na podstawie zmian stężenia  glukozy  we krwi  pacjenta  oraz  ocena  zmiany  stężenia  produktu  badanego  w organizmie człowieka (ocena właściwości farmakokinetycznych produktu badanego: szybkość wchłaniania, metabolizowania oraz wydalania z organizmu, czyli losy produktu badanego w organizmie  człowieka)  obserwowanych  przez  jeden  cykl  leczenia  (podanie  produktu badanego raz dziennie przez 14 dni). Dodatkowo oceniane będzie bezpieczeństwo produktu badanego, czyli  samopoczucie oraz ogólny stan zdrowia po jego przyjęciu.

Badanie składa się z:

 • wizyty kwalifikacyjnej, podczas której oceniany jest ogólny stan zdrowia (od 1-28 dni przed planowanym podaniem leku),

 • 3 pobytów w Ośrodku,

 • 3 wizyt ambulatoryjnych,

 • 3 porad dietetycznych (wizyta kwalifikacyjna, pobyt 1 oraz na zakończenie badania)

 • 1 porady diabetologicznej (na zakończenie badania)

 • lek podawany jest w formie tabletki raz dziennie przez 14 dni

 

Schemat Badania

Za udział w badaniu przewidziana jest rekompensata finansowa w kwocie 2600 zł

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerami tel.: 602 134 865, 22 112 19 51 lub bezpłatnej infolinii 800 919 545 (od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-16.00)

Zapraszamy również do zarejestrowania się do naszej bazy danych:

cukrzyca.png
cukrzyca.jpg
bottom of page