top of page

Colitis ulcerosa - choroba jelit

WRZODZIEJĄCE ZAPALENIE JELITA GRUBEGO (UC)

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego jest chorobą, w której przebiegu występuje rozlany, nieswoisty stan zapalny ograniczony do błony śluzowej odbytnicy i okrężnicy. Dokładna etiologia choroby pozostaje nieznana.

Najwięcej zachorowań na wrzodziejące zapalenie jelita grubego obserwuje się w krajach wysokorozwiniętych Ameryki Północnej i Europy Zachodniej. Zapadalność na tę chorobę wynosi od 4 do 6 nowych zachorowań na 100 tyś. na rok. W Polsce diagnozuje się ok. 700 nowych przypadków rocznie, a ogólną liczbę chorych szacuje się na 30-40 tyś.

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego może występować w każdym wieku. Niemniej częściej dotyczy pacjentów, którzy nie ukończyli 30 roku życia. Drugi, mniejszy, szczyt zachorowań obserwuje się w 6 dekadzie życia. Nie stwierdza się znaczących różnic zapadalności między płciami.

U dorosłych, w 55% przypadkach stwierdza się zapalenie odbytnicy (proctitis), w 30% występuje postać lewostronna choroby (w której zmiany sięgają od odbytnicy do okolicy zagięcia śledzionowego okrężnicy), a w 15% następuje zajęcie całego jelita (pancolitis).

Wśród czynników mogących odpowiadać za rozwój wrzodziejącego zapalenia jelita grubego wymienia się:

 • zaburzenia bariery jelitowej

 • pierwotne lub wtórne zaburzenia aktywności sulfataz wytwarzanych przez bakterie jelitowe

 • stosowanie doustnych środków antykoncepcyjnych u kobiet

 • zażywanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych i antybiotyków

 • appendektomię (chirurgiczne usunięcie wyrostka robaczkowego – zwłaszcza przed 21 rokiem życia)

 • występowanie specyficznych alleli HLA i DR2 (HLA-DRB1) – DR1501 i DR1502

 • zaburzenia odporności komórkowej, upośledzenie chemotaksji leukocytów, nieprawidłowości w zakresie pomocniczych i supresorowych limfocytów T

 

Choroba pojawia się nagle i przebiega najczęściej w postaci ostrych rzutów podzielonych okresami pełnej remisji. Dominującym, a zarazem zwykle pierwszym objawem jest biegunka, często krwista. W aktywnym zapaleniu całej okrężnicy stolec może być oddawany nawet 20 razy na dobę. Do innych, najczęściej obserwowanych objawów wrzodziejącego zapalenia jelita grubego należą:

OBJAWY ZWIĄZANE Z OKRĘŻNICĄ

 • krwawienie z odbytnicy

 • biegunki z krwią i śluzem lub wodniste biegunki

 • bóle w podbrzuszu (często lewostronne)

 • nietrzymanie stolca i gazów

 • nasilone parcia na stolec

 • uczucie niecałkowitego wypróżnienia

 • bóle w czasie defekacji

 

OBJAWY OGÓLNE

 • uczucie zmęczenia

 • spadek masy ciała

 • złe samopoczucie

 

OBJAWY POZAJELITOWE

 • zapalenie stawów (głównie kolanowych, skokowych, biodrowych i barkowych)

 • zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa

 • rumień guzowaty

 • zapalenie błony naczyniowej oka

 • zapalenie tęczówki oka

 • żylna choroba zakrzepowo-zatorowa

 • pierwotne stwardniające zapalenie dróg żółciowych

 • zgorzelinowe zapalenie skóry

 

Diagnostyka wrzodziejącego zapalenia jelita grubego obejmuje:

 • badania endoskopowe (kolonoskopia, sigmoidoskopia) z pobraniem wycinka do badania histopatologicznego

 • przeglądowe zdjęcie RTG jamy brzusznej

 • USG jamy brzusznej

 • rektoskopię (wziernikowanie kanału odbytu i odbytnicy)

 • badanie obecności przeciwciała przeciwko okołojądrowemu antygenowi granulocytów (pANCA) orazprzeciwciał przeciwko 

 • morfologię krwi obwodowej, OB, CRP, badanie stężeń elektrolitów, oznaczanie aktywności fosfatazy alkalicznej, GGTP i stężenia bilirubiny w surowicy krwi

Trudności diagnostycznych nastręcza rozróżnienie między wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego, a chorobą Leśniowskiego-Crohna. Poniższa tabela przedstawia wybrane różnice stwierdzane w przebiegu obu wyżej wymienionych chorób: 

colitis.png

Aktalne wyzwania związane z wrzodziejącym zapaleniej jelita grubego to:

 • skuteczne leczenie farmakologiczne oraz utrzymanie remisji choroby

 • postępowanie z pacjentami, u których choroba ma ciężki przebieg zagrażający życiu

 • leczenie operacyjne wrzodziejącego zapalenia okrężnicy

 • powikłania w postaci stwardniającego zapalenia dróg żółciowych, raka jelita grubego oraz raka przewodów żółciowych

 

LITERATURA

 1. Collins, P., Rhodes, J. Ulcerative colitis: diagnosis and management. BMJ 2006; 333(7563): 340-343.

 2. Ghosh, S., Shand, A., Ferguson, A. Ulcerative colitis. Can J Gastroenterol Hepatol. 2014; 28(3): 122.

 3. Hendriksen, C., Kreiner, S., Binder, V. Long term prognosis in ulcerative colitis based on results from a regional group from the county of Copenhagen. Gut 1985; 26:158-63.

 4. Pitcher, M.C.L., Cummings, J.H. Hydrogen sulphide-a bacterial toxin in ulcerative colitis. Gut 1996; 39:1-4.

 5. Pullan, R.D., Thomas, G.A., Rhodes, M., Newcombe, R.G., Williams, G.T., Allen, A., et al. Thickness of adherent mucus gel on colonic mucosa in humans and its relevance to colitis. Gut 1994; 35:353-9.

 6. Probert, C.S., Jayanthi, V., Pinder, D., Wicks, A.C., Mayberry, J.F. Epidemiological study of ulcerative proctocolitis in Indian migrants and the indigenous population of Leicestershire. Gut 1992; 33:687-93.

 7. Rao, S.S., Holdsworth, C.D. Read NW: Symptoms and stool patterns in patients with ulcerative colitis. Gut 1988; 29(3): 342-345.

 8. Rubin, D.C., Shaker, A., Levin, M.S. Chronic intestinal inflammation: inflammatory bowel disease and colitis-associated colon cancer. Frontiers in immunology 2012; 3:107.

 9. Rutgeerts, P., D’Hans, G., Hiele, M., Geboes, K., Vantrappen, G. Appendectomy protects against ulcerative colitis. Gastroenterology 1994; 106:1251-3.

 10. Tsai, H.H., Dwarakanath, A.D., Hart, C.A. Increased faecal mucin sulphatase activity in ulcerative colitis: a potential target for treatment. Gut 1995; 36:570-6.

dr Wioletta  Ładno

bottom of page