CRG logo.jpg

Badanie dla dorosłych cierpiących na atopowe zapalenie skóry

Rekrutacja otwarta

 

TYTUŁ BADANIA: Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo, badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo podawanego doustnie produktu DS107 u pacjentów dorosłych z umiarkowaną do ciężkiej postaci atopowego zapalenia skóry

 

Główne kryteria włączenia do badania:

- Pacjenci z klinicznie potwierdzoną diagnozą czynnego atopowego zapalenia skóry zgodnie z uzgodnionymi kryteriami Amerykańskiej Akademii Dermatologii, występującego przez co najmniej 6 miesięcy przed wizytą skryningowej.
- Pacjenci cierpiący na AZS o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego na początku badania, jak określono na podstawie wyniku vIGA-ADTM na poziomie 3 lub 4 na początku badania.

- Pacjenci z wynikiem EASI ≥ 16 na wizycie skryningowej i na początku badania

- Pacjenci, u których AZS obejmuje co najmniej 10% powierzchni ciała (BSA) na początku badania.                           

Fotolia_123968598_S.jpg

Zapraszamy również do zarejestrowania się do naszej bazy danych: