top of page
CRG logo.jpg

Badanie dla dzieci i dorosłych od 12 roku życia, cierpiących na atopowe zapalenie skóry

Rekrutacja zamknięta

Badanie GALDERMA numer protokołu RD.06.SPR.118169

Badanie dla osób cierpiących na Atopowe Zapalenie Skóry

Badanie przeznaczone jest dla dorosłych oraz młodzieży w wieku  ≥12 lat z zdiagnozowanym od co najmniej 2 lat Atopowego zapalenia skóry.

Tytuł badania:

Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby badanie z grupą kontrolną otrzymującą placebo, mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa stosowania nemolizumabu(lek biologiczny) u uczestników z atopowym zapaleniem skóry o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego.

 

Lek badany : Nemolizumab/ Placebo (2:1)

 

Czas trwania badania:

Przewiduje się, że czas udziału każdego uczestnika w badaniu będzie zależeć od odpowiedzi klinicznej i może wynieść:

- do 28 tygodni

- do 60 tygodni

Wizyty w ośrodku będą odbywać się co 4 tygodnie.

Po każdym z tych okresów jest możliwość przejścia do badania extension( badanie bez placebo)

 

Główne kryteria włączenia do badania:

-Kobiety i mężczyźni w wieku ≥ 12 lat

-Przewlekłe  zdiagnozowane AZS od co najmniej 2 lat

-Objęcie przez AZS ≥10% powierzchni ciała

 

Wymienione powyżej kryteria włączeniu stanowią tylko część wszystkich warunków/ kryteriów zakwalifikowania się do badania.

Lekarz na wizycie wstępnej oceni możliwość wzięcia udziału w badaniu, dlatego tak ważne jest dostarczenie na wizytę całej dokumentacji medycznej dotyczącej zarówno leczenia AZS jak i

ogólnego.

AdobeStock_282323878 12 lat.jpg

Zapraszamy również do zarejestrowania się do naszej bazy danych:

bottom of page