Badanie dla dzieci i dorosłych od 12 roku życia, cierpiących na atopowe zapalenie skóry

Rekrutacja otwarta

Badanie GALDERMA numer protokołu RD.06.SPR.118169

Badanie dla osób cierpiących na Atopowe Zapalenie Skóry

Badanie przeznaczone jest dla dorosłych oraz młodzieży w wieku  ≥12 lat z zdiagnozowanym od co najmniej 2 lat Atopowego zapalenia skóry.

Tytuł badania:

Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby badanie z grupą kontrolną otrzymującą placebo, mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa stosowania nemolizumabu(lek biologiczny) u uczestników z atopowym zapaleniem skóry o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego.

 

Lek badany : Nemolizumab/ Placebo (2:1)

 

Czas trwania badania:

Przewiduje się, że czas udziału każdego uczestnika w badaniu będzie zależeć od odpowiedzi klinicznej i może wynieść:

- do 28 tygodni

- do 60 tygodni

Wizyty w ośrodku będą odbywać się co 4 tygodnie.

Po każdym z tych okresów jest możliwość przejścia do badania extension( badanie bez placebo)

 

Główne kryteria włączenia do badania:

-Kobiety i mężczyźni w wieku ≥ 12 lat

-Przewlekłe  zdiagnozowane AZS od co najmniej 2 lat

-Objęcie przez AZS ≥10% powierzchni ciała

 

Wymienione powyżej kryteria włączeniu stanowią tylko część wszystkich warunków/ kryteriów zakwalifikowania się do badania.

Lekarz na wizycie wstępnej oceni możliwość wzięcia udziału w badaniu, dlatego tak ważne jest dostarczenie na wizytę całej dokumentacji medycznej dotyczącej zarówno leczenia AZS jak i

ogólnego.

Zapraszamy również do zarejestrowania się do naszej bazy danych:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

ul. Mokra 7, Kajetany

05-830 Nadarzyn

Tel. 22 112 19 51

   Tel. kom. 602 134 865

ul. Sokołowska 9/U-2

01-142 Warszawa

Tel. 22 100 45 30

   Tel. kom. 608 637 401

2018 © Udzialwbadaniu.pl Wszelkie prawa zastrzeżone