top of page
CRG logo.jpg

Badanie dla młodzieży i dorosłych cierpiących na atopowe zapalenie skóry

Rekrutacja zamknięta

Zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu klinicznym, którego rozpoczęcie planowane jest na Sierpień 2020.

 

Badanie DERMIRA numer protokołu DRM06-AD04

Badanie dla osób cierpiących na Atopowe Zapalenie Skóry

 

Tytuł badania:

Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby badanie z grupą kontrolną otrzymującą placebo, mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa stosowania Librekizumabu (lek biologiczny) u uczestników z atopowym zapaleniem skóry o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego.

 

Lek badany: Librekizumab/ Placebo (2:1)

 

Droga podania: podskórna co 2 tygodnie (lek lub placebo)

 

Czas trwania badania:

- 48-52 tygodni

Wizyty w ośrodku będą odbywać się co 14 dni na początku badania, następnie co 4 tygodnie.

Po tym okresie istnieje możliwość przejścia do badania extension (badanie bez placebo)

 

Kryteria włączenia min:

- Kobiety i mężczyźni w wieku od ≥ 12 lat oraz waga  ≥ 40kg

- Przewlekłe AZS od co najmniej 1 rok

- Objęcie przez AZS ≥10% powierzchni ciała

- Stosowanie środków nawilżających przez 7 dni przed wizytą randomizacyjną (2x dziennie)

- Systematyczne wypełnianie elektronicznego dzienniczka (skala świądu) przez 7 dni przed     

  

Wymienione powyżej kryteria włączeniu stanowią tylko część wszystkich warunków/ kryteriów zakwalifikowania się do badania.

Lekarz na wizycie wstępnej oceni możliwość wzięcia udziału w badaniu, dlatego tak ważne jest dostarczenie na wizytę całej dokumentacji medycznej dotyczącej zarówno leczenia AZS jak i ogólnego.

Zapraszamy również do zarejestrowania się do naszej bazy danych:

azs_młodzierz_i_dorośli.jpg
bottom of page