top of page

Szczepionka AstraZeneca® oceniona jako bezpieczna przez Europejską Agencję Leków (EMA)

Komitet ds. Oceny Ryzyka w ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii (PRAC) Europejskiej Agencji Leków (EMA) zakończył wstępną analizę sygnału o zdarzeniach zakrzepowo-zatorowych u osób zaszczepionych szczepionką COVID-19 Vaccine AstraZeneca® na dzień wczorajszy 18 marca 2021 r. EMA stwierdziła, że korzyści szczepionki w zwalczaniu wciąż powszechnego zagrożenia COVID-19 (które samo w sobie powoduje problemy z krzepnięciem i może być śmiertelne) nadal przeważają nad ryzykiem. Szczepionka nie jest związana ze zwiększeniem ogólnego ryzyka zakrzepów krwi (zdarzeń zakrzepowo-zatorowych) u osób, które ją otrzymały. Może być natomiast związana z bardzo rzadkimi przypadkami zakrzepów krwi związanych z trombocytopenią, w tym rzadkimi przypadkami zakrzepicy mózgowej zatoki żylnej. (CVST). Są to bardzo nieliczne doniesienia, z 18 przypadkami CVST i 7 przypadkami rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego (DIC) ocenionych w ramach przeglądu EMA. Około 20 milionów ludzi w Wielkiej Brytanii i EOG otrzymało szczepionkę od 16 marca 2021 r., Biorąc pod uwagę udowodnioną skuteczność szczepionki w zapobieganiu hospitalizacji i śmierci z powodu COVID-19, PRAC stwierdził, że korzyści szczepionki COVID-19 AstraZeneca® przewyższają niezwykle małe prawdopodobieństwo wystąpienia DIC lub CVST. W trakcie dalszej analizy informacje o produkcie dotyczące szczepionki zostaną zaktualizowane, aby zawierały więcej informacji na temat tych zagrożeń.W chwili obecnej nie ma dowodów na problemy zakrzepowo-zatorowych, związany z określonymi seriami szczepionki.


Comments


bottom of page