top of page

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r


Szanowna Pani/Panie, Ochotniku do badań klinicznych,

Od 25 maja 2018 r. obowiązują nowe przepisy o ochronie danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. określane popularnie jako „RODO”). W związku z tym przygotowaliśmy dla Państwa niezbędne informacje na temat wykorzystania Państwa danych. Informacje te są dostępne na naszej stronie internetowej www.udzialwbadaniu.pl (Polityka Prywatności).

Pragniemy zapewnić, że Pana/Pani dane są należycie chronione, nigdy nie sprzedajemy ich ani nie udostępniamy w celach marketingowych żadnemu innemu podmiotowi.

Państwa dane pozyskujemy tylko od Państwa i za Państwa wiedzą, bezpośrednio (podczas rekrutacji do badań klinicznych) lub za pomocą formularza rejestracyjnego na stronie: www.udzialwbadaniu.pl .

Dane osobowe podaje Pan/Pani dobrowolnie. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem udziału w badaniach klinicznych. Konsekwancją niepodania lub cofnięcia zgody będzie brak możliwości informowania o planowanych badaniach oraz udziału w badanich klinicznych.

Podczas rejestracji do naszej bazy Państwa dane nie są przetwarzane w formie profilowania.

Państwa dane będą przechowywane do momentu cofnięcia Pana/Pani zgody na bycie ochotnikiem do badań klinicznych, chyba, że przepisy prawa lub nasz intres jako administratora danych będą obligowały nas do ich dalszego przetwarzania.

Może Pan/Pani złożyć do nas wniosek dotyczący danych osobowych o ich sprostowanie, dostęp do danych lub ich usunięcie.

Ma Pan/Pani prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Z dniem 25.05.2018 zaczęła obowiązywać Polityka Prywatności:

- dla firmy BioResearch Group Sp. z o. o.

- dla firmy Clinical Research Group Sp. z o. o.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page