top of page

Opinie uczestników badań klinicznych, dotyczące udziału w badaniach w trakcie pandemii

W obliczu pandemii w świecie badań klinicznych zdecydowanie całą swoją uwagę skupiliśmy na walce z koronawirusem. Obecnie na portalu ClinicalTrials.gov zarejestrowanych zostało ponad 1500 badań klinicznych dotyczących COVID-19 a ich liczba stale rośnie. Badania dotyczą leków przeciwwirusowych, szczepionek, badań genetycznych, ale także diagnostyki zakażenia COVID 19 czy wpływu koronawirusa na inne schorzenia. Interesujące są także badania tzw. ozdrowieńców, osób, które przeszły chorobę, wykształciły swoiste przeciwciała przeciwko wirusowi i powracają do zdrowia. Badania prowadzone są zarówno wśród osób zdrowych jak i chorych w każdej grupie wiekowej. Instytuty naukowe, placówki badawcze, szpitale, firmy farmaceutyczne i biotechnologiczne, badacze, lekarze oraz naukowcy z całego niemalże świata zaangażowali się w walkę z koronawirusem. Tempo w jakim rozwinęły się badania kliniczne na COVID-19 jest niezwykle imponujące.


Zdecydowanie najbardziej poszukiwanym i pożądanym sposobem na zwalczenie pandemii jest obecnie szczepionka. Najlepiej zapowiadające preparaty zostały zaprezentowane przez światowe koncerny takie jak niemiecka Firma CureVac z dr Mariolą Fotin Mleczek na czele oraz amerykańska firma Moderna, która jako pierwsza wprowadziła swoją szczepionkę w pierwszą fazę badań klinicznych. Nie pozostają też w tyle ze swoimi szczepionkami firmy Novavax, Inovio Pharmaceutica, Johnson & Johnson czy Sanofi. Zapotrzebowanie na szczepionkę jest ogromne i znajdzie się tu miejsce na nie jeden skuteczny produkt.

Jednak czy podczas trwania pandemii zdrowi ochotnicy czy pacjenci będą skłonni do udziału w badaniu? Czy czuliby się w ich trakcie bezpiecznie? Jak obecna sytuacja postrzegana jest przez uczestników badań klinicznych? Co motywuje i zniechęca do udziału w badaniach? Te i inne pytania zadaliśmy w anonimowej ankiecie telefonicznej uczestnikom z naszej bazy danych Ośrodka Badan klinicznych faz wczesnych Bioresearch Group.

Na pytanie czy badania kliniczne są potrzebne i pożyteczne aż 98% respondentów odpowiedziało twierdząco. Ponad 62% osób zadeklarowało, że w czasie pandemii Covid-19 zgłosiłoby swój udział w badaniu klinicznym. Wśród ankietowanych odpowiadających „nie wiem” (12%) często pojawiał się argument, że udział w badaniu zależałby od rodzaju i założeń badania. Jednak znaczna część, ponad 26%, miałaby obawy i nie zdecydowałaby się na udział. Dla zdecydowanej większości, aż 63% respondentów, czynnikiem przekonującym do udziału w badaniach byłaby możliwość wykonania testu na obecność wirusa COVID-19, natomiast dla 26% nie byłaby to żadna zachęta. Ponad 75% popiera stosowanie rygorystycznych procedur i czuje się dzięki nim bezpiecznie biorąc udział w badaniu, a 15% odpowiedziało, że nie wie gdyż nie zna stosowanych procedur. Jedynie 10% uważa, że procedury nie zwiększają bezpieczeństwa.

W kwestii badań nad szczepionką aż 80% ankietowanych zgadza się z twierdzeniem, że badania nad szczepionką na Covid-19 są potrzebne, ale jedynie 36% pacjentów zdecydowałoby się wziąć udział w takim badaniu. Głosy były podzielone, więcej osób (41%) odmówiłaby udziału w badaniu. Część ankietowanych (23%) odpowiadała, że zależałoby to w dużej mierze od procedur badania.

44% ankietowanych widzi zagrożenia w badaniu nad szczepionką Covid-19. Często pojawiającymi się obawami były brak znajomości składników szczepionki oraz brak wiedzy na temat skutków długoterminowych i powikłań poszczepiennych. Spory odsetek osób (36%) nie widzi żadnych zagrożeń. Prawie połowa ankietowanych (46%) zadeklarowała, że czynnikiem motywującym do udziału w badaniu na szczepionkę Covid-19 byłaby rekompensata finansowa, ale aż 39% odpowiedziało tez przecząco.

Przeprowadzona ankieta pokazała, że uczestnicy badań mieliby wątpliwości, co do podjęcia decyzji o udziale w badaniu w trakcie pandemii, jednak w znaczącej większości zdecydowaliby się na udział. Ankietowani dostrzegają zarówno potrzebę przeprowadzania badań jak i zagrożenia z nimi związane. To optymistyczne wiadomości dla nas wszystkich. Pokazują, że jesteśmy społeczeństwem otwartym i wrażliwym na otaczającą nas rzeczywistość i potrzeby zdrowotne. Chętnie będziemy testować zarówno szczepionki jak i nowe leki na COVID 19, bez nadmiernej obawy i strachu przed ryzykiem.


Comments


bottom of page