top of page

Międzynarodowy Dzień Badań Klinicznych

20 maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Badań Klinicznych.

Datę 20 maja wybrano aby upamiętnić dzień, w którym James Lind rozpoczął swoje badanie mające na celu ustalenie przyczyn szkorbutu – badanie uważane za pierwsze randomizowane badanie kliniczne.

Dziś badania kliniczne są istotną częścią rozwoju leków, wyrobów medycznych i farmakoterapii, a ich wyniki stanowią podstawę do dopuszczania do obrotu produktów leczniczych, ale także są istotnym elementem rozwoju nauk medycznych. Jednakże, musimy zawsze pamiętać, że te badania są przeprowadzane na ludziach, których prawa I interesy muszą być w pełni chronione, a bezpieczeństwo i zdrowie osób biorących udział w badaniu powinno zawsze stać ponad korzyściami naukowymi. Te cele znajdują swoje odzwierciedlenie w ustawodawstwie narodowym dotyczącym badań klinicznych, opartym na Dyrektywie 2001/20/WE.

Pomimo pandemii oraz stanu wojny na Ukrainie wspieramy proces wprowadzania nowoczesnych leków, stwarzając pacjentom szansę skorzystania z najlepszej, najskuteczniejszej i najbezpieczniejszej terapii. Dziesiątki tysięcy próbek, godzin, dyżurów. Wszystko to aby tworzyć nową jakość w medycynie i dzielić się nią z ludźmi.Commentaires


bottom of page