Jak można wziąć udział w badaniach klinicznych? Jakie jest ryzyko z tym związane?