Chcesz wziąć udział w badaniach? Zadzwoń do nas !
Tel. 602 134 865   Bezpłatna infolinia: 800 919 545

BADANIE KLINICZNE DLA PACJENTÓW Z CUKRZYCĄ TYPU I

REKRUTACJA OTWARTA!

Numer badania: RCT-004

Główny Badacz: dr Małgorzata Jonak

Zapraszamy do bazania klinicznego dla pacjentów z cukrzyca realizowanego przez Clinical Research Group Sp. z o.o.

Badanie kliniczne fazy III oceniające bezpieczeństwo w długim okresie, dla pacjentów ze zdiagnozowaną cukrzycą typu I.

Randomizowane, otwarte, prowadzone w grupach równoległych badanie biopodobieństwa fazy III oceniające bezpieczeństwo w długim okresie, ze szczególnym uwzględnieniem immunogenności, produktu Rechon Insulin Human Soluble (insuliny ludzkiej) u chorych na cukrzycę typu I. 

Czym jest insulina ludzka?  Do leczenia cukrzycy typu I używa się insuliny ludzkiej lub analogów insuliny ludzkiej. W naszym badaniu będziemy oceniali nowy rodzaj insuliny ludzkiej, dlatego szukamy osób, które już stosują inne rodzaje insuliny ludzkiej, a nie analogi insuliny ludzkiej. Przykładami insuliny ludzkiej są leki: Actrapid, Humilin i Insuman.

CEL BADANIA: Chcemy ocenić długoterminowe bezpieczeństwo rozpuszczalnej insuliny ludzkiej Rechon – leku, który może być alternatywą dla Twojego dotychczasowego leczenia cukrzycy typu I.

STRESZCZENIE BADANIA: Uczestnicy badania będą przyjmować insulinę Rechon lub insulinę Humulin® (obecnie stosowaną w leczeniu cukrzycy typu I) codziennie przez 6 miesięcy. Żadna z przewidzianych procedur nie jest nowa. Uczestnicy oddadzą próbki krwi i moczu, abyśmy mogli ustalić, czy leczenie jest bezpieczne. Uczestnicy będą też pytani o stan zdrowia i przyjmowane leki.  Badanie potrwa około 7 miesięcy i obejmie 5 wizyt w ośrodku badawczym.

KORZYŚCI: Korzyścią z udziału w tym badaniu będą regularne kontrole stanu zdrowia przeprowadzane podczas wizyt w ośrodku, a badane leczenie będzie udostępniane nieodpłatnie. Koszty podróży do i z ośrodka będą pokrywane po przedłożeniu paragonu lub podpisaniu oświadczenie o przejechanej liczbie kilometrów (pomiędzy miejscem zamieszkania a ośrodkiem).

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W BADANIU? Pacjenci w wieku 18-75 lat z rozpoznaną cukrzycą typu I od co najmniej 2 lat, stosujący aktualnie codzienne wstrzyknięcia w dawce mniejszej lub równej 1,2 j/kg mc/dobę. Wskaźnik masy ciała BMI: 18,0 – 32,0 kg/m2. Badanie nie dotyczy kobiet w ciąży.

 

Osoby zainteresowane udziałem w badaniu zapraszamy do kontaktu z nami za pomocą darmowej infolinii 800-919-545 oraz do zarejestrowania się w naszej bazie danych.

2018 © Udzial w badaniu.pl Wszelkie prawa zastrzeżone