top of page

Badanie dla osób cierpiących na Wrzodziejące Zapalenie Jelita Grubego

logo%2520brg%25201_edited_edited.jpg

Rekrutacja otwarta

Badanie przeznaczone jest dla kobiet i mężczyzn w wieku między 18-75 lat, ze zdiagnozowanym wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego co najmniej 12 tygodni przed badaniem przesiewowym.

CEL BADANIA

Badanie to m.in. na celu ustalenie dawki optymalnej oraz ocenę bezpieczeństwa i skuteczności stosowanego preparatu.

CZAS TRWANIA

Badanie obejmuje Część A i Część B, które składają się z 12-tygodniowym, randomizowanych okresów leczenia prowadzonych metodą podwójnie ślepej próby z grupą kontrolną otrzymującą placebo. Uczestnicy, którzy ukończą okres prowadzony metodą podwójnie ślepej próby w Części A lub Części B, kwalifikują się do przystąpienia do 40-tygotniowego okresu OLE (przedłużenie badania powarzone metodą otwartej próby) odpowiednio Część A lub Części B.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerami tel.: 602 134 865, 22 112 19 51 lub bezpłatnej infolinii 800 919 545 (od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-16.00)

Zapraszamy również do zarejestrowania się do naszej bazy danych:

wzjg.jpg
bottom of page