top of page

Ważne informacje dotyczące działania ośrodka BRG i CRG

Zaktualizowano: 19 maj 2020

Szanowni Państwo,W obliczu obecnej sytuacji epidemiologicznej, w celu zachowania ciągłości prowadzonych terapii oraz w trosce o Państwa bezpieczeństwo kontynuujemy naszą działalność, zachowując ściśle określone zasady wizyt:


  1. Wszystkie wizyty w Ośrodku odbywają się po konsultacji telefonicznej.

  2. W celu zachowania bezpieczeństwa podczas wizyty, pamiętaj:

  • Przyjdź do Ośrodka na konkretnie wyznaczoną godzinę, o której ma się odbyć wizyta

  • Przyjdź na wizytę bez osób towarzyszących, wyjątek stanowią osoby nieletnie, a także opiekunowie osób niepełnosprawnych

  • Po przybyciu do Ośrodka zostaniesz poproszony o wypełnienie ankiety medycznej wiązanej z obecną sytuacją epidemiologiczną, a personel Ośrodka wykona Ci pomiar temperatury ciała

  • Otrzymasz jednorazowe rękawiczki, maseczkę ochronną oraz dokładną instrukcję przebiegu wizyty


Na terenie Ośrodka przestrzegamy zasady odległości 2m od siebie oraz zapewniamy ogólny dostęp do środków do dezynfekcji rąk.


Zapraszamy do kontaktu telefonicznego z Ośrodkiem: +48 22 112 19 51, w godzinach 9:00 – 15:00


Państwa zdrowie i bezpieczeństwo pozostaje niezmiennie naszym najwyższym priorytetem!bottom of page