Chcesz wziąć udział w badaniach? Zadzwoń do nas !
Tel. 602 134 865   Bezpłatna infolinia: 800 919 545

Prawa uczestników badań klinicznych

Najważniejsze prawa Uczestnika badania klinicznego:

  • Prawo do dobrowolnego, świadomego udziału w badaniu oraz odmowy uczestnictwa, jeśli jego zdaniem badanie nie przyniesie mu wymiernych korzyści i nie poprawi stanu zdrowia (odmowa uczestnictwa nie wpływa na jego dotychczasowe leczenie)
  • Prawo do otrzymywania wszelkich informacji związanych z udziałem w badaniu oraz do zadawania pytań i uzyskania dodatkowych wyjaśnień, jeśli uzyskane informacje są dla niego niezrozumiałe bądź niejasne
  • Prawo do informacji odnośnie swojego stanu zdrowia w czasie trwania badania, jak również do uzyskania kopii swoich wyników badań i dokumentacji medycznej nie objętej klauzulą poufności
  • Prawo do ochrony swoich danych osobowych powierzonych do przetwarzania podczas realizacji procesu rekrutacji do badania jak również podczas jego trwania
  • Prawo do odszkodowania, jeśli wskutek uczestnictwa w badaniu doznał uszczerbków na zdrowiu będących wynikiem działania badanych produktów bądź wykonywanych procedur
  • Prawo do informacji o nowych badaniach dotyczących innowacyjnego produktu, które mogą wpływać na jego decyzję odnośnie dalszego uczestnictwa w badaniu
  • Prawo do rezygnacji z udziału w badaniu w każdym momencie trwania badania, co nie wpływa na jego proces leczenia poza badaniem klinicznym
  • W przypadku naruszenia bądź niewłaściwego realizowania praw pacjenta, Uczestnik ma prawo skontaktować z się z Rzecznikiem Praw Pacjenta za pośrednictwem darmowej infolinii 800-190-590 bądź pod adresem: Biuro Rzecznika Praw Pacjenta ul. Młynarska 46 01-171 Warszawa
  • W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, Uczestnik ma prawo skontaktować się z  Generalnych Inspektorem Danych Osobowych za pośrednictwem numeru telefonu: 22 531 03 00 bądź pod adresem: Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2  00-193 Warszawa

2018 © Udzial w badaniu.pl Wszelkie prawa zastrzeżone