Chcesz wziąć udział w badaniach? Zadzwoń do nas !
Tel. 602 134 865   Bezpłatna infolinia: 800 919 545

Obowiązki uczestników badania klinicznego

Dla własnego bezpieczeństwa uczestnik powinien przekazać w czasie kwalifikacji do badania rzetelną i kompletną informację o przebytych chorobach oraz obecnym ogólnym stanie zdrowia.

Występujące w czasie badania klinicznego wszelkie niepokojące objawy, Uczestnik powinien bezzwłocznie zgłaszać personelowi medycznemu.

Uczestnik badania zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń lekarzy prowadzących badanie oraz do stosowania się do ustanowionego regulaminu Ośrodka.

Uczestnik biorący udział w badaniu klinicznym ma obowiązek zgłaszania się na wszystkie zaplanowane wizyty kontrolne oraz utrzymywania kontaktu z lekarzem i Ośrodkiem.

2018 © Udzial w badaniu.pl Wszelkie prawa zastrzeżone