Chcesz wziąć udział w badaniach? Zadzwoń do nas !
Tel. 602 134 865   Bezpłatna infolinia: 800 919 545

Najczęściej zadawane pytania

Dlaczego warto wziąć udział w badaniu klinicznym?

Postęp w medycynie możliwy jest przede wszystkim dzięki tworzeniu nowych leków bądź ulepszaniu już dostępnych metod leczenia. Mimo ciągłego rozwoju medycyny, nadal istnieją choroby na które nie znaleziono odpowiedniego lekarstwa. Uczestnicy badań klinicznych mają więc ogromny wpływ na rozwój nowych leków, a co za tym idzie, na rozwój całej medycyny. W przyszłości leki przyjmowane przez uczestników badań klinicznych pomagają im albo ich rodzinom, już jako leki ogólnodostępne. Natomiast każdy z nas, przyjmując leki na różne schorzenia, potencjalnie zawdzięcza swoje lepsze samopoczucie właśnie uczestnikom badań klinicznych, którzy jako jedni z pierwszych zdecydowali się przyjąć dany lek.

Twoje uczestnictwo w badaniach klinicznych wiąże się z następującymi korzyściami:

 • Biorąc udział w badaniach klinicznych zyskujesz niepowtarzalną okazję oceny własnego stanu zdrowia, opartą na badaniach lekarskich i diagnostycznych, ponieważ możesz skorzystać ze szczegółowej opieki medycznej, badań laboratoryjnych i  diagnostyki medycznej mającej związek z badaniem.
 • Masz dostęp do nowoczesnego leczenia.
 • Możesz być jedną z pierwszych osób, którym pomoże innowacyjny lek, jeszcze niedostępny na rynku.
 • Możesz aktywnie przyczynić się do rozwoju medycyny i farmacji gdyż Twój udział w badaniach klinicznych pozwoli naukowcom i firmom farmaceutycznym pogłębić wiedzę na temat chorób i opracowywać nowe leki bądź metody leczenia.

 

Ostatnia modyfikacja 2017-04-13 przez Marta Marek.

Kto może wziąć udział w badaniu klinicznym?

Badania kliniczne, w zależności od celu i założeń, dedykowane są osobom zdrowym lub pacjentom cierpiącym na określone schorzenia.

W badaniach dla osób zdrowych mogą wziąć udział wszystkie osoby, które spełniają tzw. kryteria włączenia i wyłączenia zawarte w protokole danego badania (czyli w dokumencie, który opisuje sposób przeprowadzenia badania i jego przebieg). Spełnienie kryteriów potwierdza lub wyklucza lekarz prowadzący badanie (tzw. Badacz) po wizycie kwalifikacyjnej i w oparciu o zebrane dane podejmuje decyzje o udziale uczestnika w badaniu.

Badania dla osób chorych przeznaczone są dla pacjentów z określonymi schorzeniami spełniającymi kryteria włączenia i wyłączenia. W tym przypadku często decyzja o uczestnictwie podejmowana jest wspólnie z lekarzem dotychczas leczącym pacjenta

Ostatnia modyfikacja 2017-04-13 przez Marta Marek.

Jak zostać uczestnikiem badań klinicznych?

W badaniach klinicznych biorą udział zdrowi uczestnicy lub pacjenci z określonym schorzeniem. Uczestnicy mogą zgłosić się do badań bezpośrednio lub za pośrednictwem strony internetowej, jak również mogą otrzymać propozycje udziału w badaniu klinicznym od lekarza prowadzącego badanie kliniczne.

Dobór uczestników jest dokonywany wieloetapowo na podstawie wymagań jakie są określone w protokole badania w postaci kryteriów m. in. wieku, płci, stanu zdrowia czy zaawansowania procesu chorobowego ze szczególnym uwzględnieniem bieżącego stanu zdrowia uczestnika, który dokonywany jest w oparciu o wywiad medyczny i wyniki badań dodatkowych. W każdym przypadku warunkiem koniecznym  jest świadoma zgoda uczestnika na udział w badaniu klinicznym. Procedura ta obejmuje dokładną informację o przebiegu całego badania, o potencjalnych zagrożeniach i niedogodnościach w trakcie trwania badania oraz o możliwych korzyściach. Świadoma zgoda musi być udzielona na piśmie w obecności lekarz

Ostatnia modyfikacja 2017-04-13 przez Marta Marek.

Jak przygotować się do badania klinicznego ?

Przed pierwszą rozmową rekrutacyjną należy z przygotować najważniejsze aspekty dotyczące dotychczasowej przeszłości chorobowej z uwzględnieniem leczenia specjalistycznego i stosowania leków. Niezwykle pomocne są karty wypisowe w pobytów szpitalnych i poradni. Pomocne są także bieżące wyniki badań laboratoryjnych, radiologicznych lub EKG. Zachęca się również do przygotowania na kartce wszystkich nurtujących pytań, tak aby personel Ośrodka mógł sprawnie rozwiać wszelkie wątpliwości. Potencjalny uczestnik ma wystarczającą ilość czasu do podjęcia decyzji o swoim uczestnictwie w badaniu klinicznym.

Ostatnia modyfikacja 2017-02-17 przez Marta Marek.

Jak przygotować się do pobytu w Ośrodku?

Po rejestracji oraz decyzji o zakwalifikowaniu się do badania klinicznego dla zdrowych uczestników, są Państwo zapraszani do wzięcia udziału w badaniu, co w przypadku badań pierwszej fazy oraz badań biorównoważności czy biopodobieństwa wiąże się z Państwa kilkudniowym pobytem w Ośrodku.

Przed przyjazdem do Ośrodka dostaną Państwo wiadomość SMS potwierdzającą terminy badania klinicznego oraz zostaną Państwo poinformowani o możliwościach dojazdu do Ośrodka i poinstruowani, co należy ze sobą zabrać przygotowując się do pobytu w Ośrodku.

Są Państwo proszeni o zabranie:

 • dowodu tożsamości ze zdjęciem
 • ręcznika
 • pidżamy
 • przyborów toaletowych
 • niezbędnych rzeczy osobistych, w tym bielizny
 • obuwia na zmianę.

Zachęcamy również Państwa do zabrania innych rzeczy osobistych (laptop, tablet, książki, czasopisma itp.) które pozwolą miło spędzić wolny czas oraz wypełnić przestrzeń między procedurami badania klinicznego.

Pobyt w naszych Ośrodku znacznie różni się od pobytu w szpitalu. Staramy się aby pomiędzy wykonywanymi procedurami spędzili Państwo miło czas, odpoczywając od zgiełku miasta oraz problemów osobistych. Stawiamy na wysoką jakość pokoi, serwowanych posiłków oraz wyspecjalizowanego personelu. W Ośrodku mają Państwo zapewnioną profesjonalną opiekę oraz pełną diagnostykę medyczną, związaną z określonym badaniem klinicznym.

Jeśli posiadają Państwo jakiekolwiek pytanie związane z pobytem w naszym Ośrodku oraz przeprowadzanych badań klinicznych, zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem darmowej infolinii: 800-919-545

Ostatnia modyfikacja 2017-04-13 przez Marta Marek.

Czy mogę wziąć udział w badaniu klinicznym jako zdrowy Uczestnik ?

Definicja zdrowia według Światowej Organizacja Zdrowia (WHO) to stan, który cechuje się dobrym samopoczuciem na poziomie fizycznym, psychicznym oraz społecznym. Nie jest on związany wyłącznie z brakiem choroby, schorzenia czy niedomagania, ponieważ zdrowie to stan przeciwny chorobie, to równowaga między tym co nas otacza a nami oraz potencjał zdolności adaptacyjnych do zmieniającego się środowiska i stylu życia. Aby utrzymać dobry stan zdrowia jak najdłużej każdy człowiek powinien zadbać o odpowiednią dawkę aktywności fizycznej, racjonalne odżywanie, powinien unikać stresu, utrzymywać czystość ciała i otoczenia, prawidłowo funkcjonować w społeczeństwie oraz cyklicznie poddawać się profilaktycznym badaniom medycznym.

Podczas rekrutacji zdrowych uczestników do badania klinicznego potwierdzamy dobry stan zdrowia dzięki odpowiednim badaniom lekarskim, wywiadowi medycznemu, w którym lekarz zadaje uczestnikowi pytania odnośnie przebytych chorób, operacji oraz ogólnego stanu zdrowia. W Naszym Ośrodku wykonujemy również dodatkowe badania m.in. krwi, moczu, EKG czy RTG klatki piersiowej, w celu wykluczenie  np. chorób płuc, serca, układu pokarmowego i moczowego czy nowotworów.

Choroby które bezwzględnie dyskwalifikują Uczestnika, który chce wziąć udział w badaniu klinicznym jako osoba zdrowa to:

 • choroby przewlekłe
 • choroby układu krążenia (niewydolność serca, choroba niedokrwienna serca, choroby mózgowo-naczyniowe, nadciśnienie tętnicze,   zaburzenia rytmu serca)
 • choroby układu oddechowego (astma, obturacyjna choroba płuc, gruzlica, sakoidoza)
 • nowotwory
 • cukrzyca
 • jaskra
 • choroby tarczycy
 • schizofrenia i inne choroby psychiczne
 • reumatoidalne zapalenie stawów
 • choroby autoimmunologiczne (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, toczeń rumieniowaty, choroba Leśniewskiego-Crohna, celiaklia)
 • przewlekła choroba nerek (PChN)
 • padaczka i inne choroby neurologiczne
 • osteoporoza
 • HIV/AIDS
 • wirusowe zapalenie wątroby typu B lub C
 • choroby ostre, występujące nagle (np. zapalenie oskrzeli, grypa, angina)

 

Jeśli jesteś osobą zdrową bądź nie jesteś pewien stanu swojego zdrowia, zapraszamy Cię do rejestracji w bazie danych BioResearch Group - dla zdrowych uczestników a gdy spełnisz podstawowe kryteria i spotkasz się z lekarzem, przeprowadzimy podstawowe badania medyczne w celu potwierdzenia Twojego dobrego stanu zdrowia.

Jeśli jesteś osobą cierpiącą  na określone choroby, zapraszamy Cię do rejestracji do bazy Clinical Research Group, aby badania kliniczne prowadzone w Naszym Ośrodku mogły pomóc Ci w walce z chorobą oraz przywrócić odpowiedni komfort życia.

 

Ostatnia modyfikacja 2017-04-13 przez Marta Marek.

Czy ponoszę jakieś koszty związane z udziałem w badaniu klinicznym?

Uczestnik badania klinicznego nie ponosi żadnych kosztów związanych z uczestnictwem w badaniu klinicznym. Nie płaci on za odbywające się wizyty lekarskie, badania oraz leki podawane podczas trwania badania (otrzymuje je bezpłatnie w ramach udziału w badaniu). Dodatkowo jeśli pacjent narażony jest na jakiekolwiek wydatki związane z dojazdem do Ośrodka, zwracane mu są wszelkie poniesione przez niego koszty (na podstawie biletów, rozliczeń, oświadczeń itp.).

Jeśli badanie prowadzone jest z udziałem zdrowych osób (zwykle są to badania prowadzone w szpitalu) Uczestnicy otrzymują rekompensatę finansową, która ma na celu wyrównanie kosztów poniesionych przez w związku z udziałem w badaniu (czas, dojazd, itp.).

Ostatnia modyfikacja 2017-04-13 przez Marta Marek.

Czym jest świadoma zgoda?

Warunkiem uczestnictwa w badaniu klinicznym jest podpisanie Świadomej Zgody. Jest to niezwykle istotny dokument regulujący wszystkie zagadnienia prawne, dotyczące bezpieczeństwa uczestnika. W czasie procedury podpisywania Świadomej Żgody uczestnik musi uzyskać wyczerpujące i  precyzyjne informacje dotyczące badanego produktu i ewentualnych skutków ubocznych jego stosowania, szczegółowego harmonogramu badania i poszczególnych jego etapów, aspektów prawnych obowiązujących uczestnika i praw, które zabezpieczają jego interesy. W trakcie całej procedury uczestnikowi asystuje lekarz, którego zadaniem jest wyjaśnienie wszystkich wątpliwości, które mogą nasunąć się w toku rozmowy i dokładnego studiowania dokumentu. Obecność lekarza, czyli osoby w pełni kompetentnej zapewnia przekazanie uczestnikowi wiedzy odnośnie planowanych procedur i zakładanych celów badania. Ponadto w trakcie rozmowy, już na wstępnym etapie mogą być uchwycone pewne aspekty zdrowotne, które mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia uczestnika. W trakcie procedury podpisywania Świadomej Zgody nie ma ograniczenia czasowego. Ponadto uczestnik może również poprosić o czas do namysłu jeśli pojawią się dodatkowe wątpliwości, o których chce porozmawiać ze swoimi bliskimi lub lekarzem rodzinnym. Fakt udzielenia Świadomej Zgody potwierdzany jest osobistym podpisem uczestnika i lekarza.

Jeśli uczestnik nie jest zdolny do podpisania formularza świadomej zgody (np. nie potrafi czytać, jest niewidomy, itp.), może on wyrazić zgodę w obecności bezstronnego świadka, który podpisuje formularz w jego imieniu.

Potwierdzenie udziału w badaniu poprzez podpisanie formularza Świadomej Zgody jest aktem w pełni dobrowolnym i może być anulowany przez uczestnika na  każdym etapie, co oznacza rezygnacje z udziału w badaniu.

Ostatnia modyfikacja 2017-04-13 przez Marta Marek.

Co to jest zdarzenie niepożądane?

Czasami podczas trwania badania klinicznego, Uczestnik odczuwa dyskomfort lub zgłasza jakieś niepokojące objawy dotyczące swojego stanu zdrowia. Są to tzw. działania (zdarzenia) niepożądane, które mogą być skutkiem przyjmowania produktu badanego (leku) lub mogą być z nim w ogóle niezwiązane. Zdarzeniem niepożądanym mogą być bóle głowy, nudności, gorączka czy nawet skręcenie lub złamanie nogi przez Uczestnika.

Zdarzenia te mogą być negatywne (pogorszenia samopoczucia w ocenie Uczestnika) lub pozytywne (np. nadmierna wesołość, nadmiar "energii").

O każdym, nawet najmniejszym zdarzeniu niepożądanym Uczestnik powinien jak najszybciej powiadomić Badacza, który przeanalizuje jego wpływ na zdrowie Uczestnika i zadecyduje, czy zdarzenia mogło wyrządzić szkodę Uczestnikowi i czy bezpieczne jest jego dalszy udział w badaniu.

Ostatnia modyfikacja 2017-04-13 przez Marta Marek.

Jakie możesz uzyskać korzyści jako Uczestnik ?

Biorąc udział w badaniach klinicznych przyczyniasz się do rozwoju medycyny, a także zwiększenia skuteczności najnowszych generacji farmaceutyków.

Dzięki Tobie wiele chorych osób będzie mogło skorzystać z jeszcze lepszej opieki lekarskiej. Ponadto nasze centrum badań klinicznych zwraca wszystkie koszty związane z przyjazdami do placówki, a także za poświęcony czas. Wszystkie badania lekarskie oraz opieka medyczna odbywają się w ramach uczestnictwa w projekcie.

Ostatnia modyfikacja 2017-04-13 przez Marta Marek.

2018 © Udzial w badaniu.pl Wszelkie prawa zastrzeżone