Chcesz wziąć udział w badaniach? Zadzwoń do nas !
Tel. 602 134 865   Bezpłatna infolinia: 800 919 545

Wskazanie: incydenty sercowo-naczyniowe u pacjentów, którzy niedawno przebyli ostry zespół wieńcowy

REKRUTACJA ZAMKNIĘTA

Główny Badacz: prof. Edward Franek

Numer protokołu: EFC11570

Zapraszamy do udziału w tym badaniu klinicznym, jeśli:

 • mają Państwo powyżej 40 lat
 • byli Państwo hospitalizowani z powodu ostrego zespołu wieńcowego zdefiniowanego w następujący sposób:
  -objawy niedokrwienne o niestabilnym charakterze pojawiające się podczas spoczynku lub przy minimalnym wysiłku w ciągu 24h od nieplanowanego przyjęcia do szpitala spowodowane przypuszczalną lub potwierdzoną obstrukcją chorobą wieńcową ORAZ wystąpieniem co najmniej jednego z poniższych:
  - podniesiony poziom biomarkerów sercowych LUB
  - spoczynkowe zmiany w EKG odpowiadające niedokrwieniu lub zawałowi oraz dodatkowy dowód obstrukcyjnej choroby wieńcowej
 • zostali Państwo niedostatecznie leczeni (zgodnie z co najmniej jednym z poniższych warunków:
  - LDL-C ≥ 70 mg/dl lub
  - ApoB ≥ 80 mg/dl lub
  - nie-HDL-C ≥ 100 mg/dl
  podczas wizyty kwalifikacyjnej, pomimo udowodnionej terapii obniżającej poziom lipidów (włącznie z intensywnym leczeniem atorwastatyną/ rosuwastatyną lub maksymalną tolerowaną dawką którejś z tych dwóch statyn, albo innymi lekami niestatynowymi LMT).

 

Zapraszamy wszystkie osoby zmagajace się z incydentami sercowo-naczyniowe, które niedawno przebyły ostry zespół wieńcowy do udziału w badaniu klinicznym oraz do kontaktu z nami za pośrednictwem darmowej infolinii 800-919-545.

Zapraszamy również do do zarejestrowania się do naszej bazy danych.

2018 © Udzial w badaniu.pl Wszelkie prawa zastrzeżone